Musė yra šūdų bitė
-- ©ProTON
©2002 mad. turi minčių?